เริ่มต้นการทำงานในสาย เทคโนโลยี และ ดิจิตอล

โปรแกรม Junior Software Developer เป็นโครงการที่เตรียมความพร้อมให้ชาวไทยที่สนใจและอยากเริ่มต้นอาชีพเป็น Developer ซึ่งเป็นอาชีพที่มีความต้องการในตลาดการทำงานสูงมาก ดังนั้นจึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับบุคคลที่ต้องการผันอาชีพ หรือ สนใจที่จะเริ่มทำงานในด้าน Technology

เข้าร่วมโครงการกับเรา! คุณจะได้เรียนรู้ทักษะต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเป็น Developer ที่รวมไปถึง
การเขียนโปรแกรม ทักษะการทำงาน และทัศนคติที่องค์กรต้องการ โดยที่คุณไม่ต้องมีพื้นฐาน
ในการทำงานด้าน Technology มาก่อน

โครงการจะเป็นรูปแบบ full-time bootcamp เป็นเวลา 12 สัปดาห์ โดยรูปแบบการเรียน
จะมีความหลากหลายและเน้นการปฏิบัติงานจริง

ถ้าคุณสนใจในโปรแกรมนี้ ท่านสามารถ ลงทะเบียนความสนใจกับเราได้เลย!
แล้วเราจะทำการติดต่อท่านกลับไป

รูปแบบโครงการ

12 สัปดาห์

วันจันทร์ - วันศุกร์, 09:00-17:00
Full-time bootcamp

Start Date

ประกาศเลื่อนวันเริ่มโครงการฯ เป็น 10 มกราคม 2565

ขั้นตอนการสมัครเข้าโครงการ

 1. 10 นาที 1

  เริ่มต้นการสมัคร

  ขั้นตอนแรกคือการกรอกรายละเอียดส่วนตัวของท่านเพื่อลงทะเบียนสมัคร
  เข้าร่วมโครงการ
  สมัครเข้าร่วมโครงการฯ

 2. 2-3 ชั่วโมง 2

  ทำแบบทดสอบ Logic, English Competency และ Technical Assessment

  กรุณาทำแบบทดสอบ Logic, แบบทดสอบภาษาอังกฤษ และ Technical Assessment โดยผู้สมัครไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานด้านการเขียนโปรแกรมในการทำแบบทดสอบนี้

 3. 15 นาที 3

  การสัมภาษณ์ทางวิดีโอ

  แบบทดสอบนี้เป็นการสัมภาษณ์ตัวต่อตัว แต่จะช่วยให้เจเนเรชั่นฯเรียนรู้เกี่ยวกับ
  ความสนใจในโครงการของท่านดีขึ้น เช่น อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้ท่านอยากมีอาชีพทางด้านเทคโนโลยี และ ทางเจเนเรชั่นสามารถช่วยเหลือท่านได้อย่างไร

 4. 4

  ประเมินข้อมูลเบื้องต้น

  เราจะเริ่มทำการประเมินการสมัครเข้าโครงการจากข้อมูลของท่าน
  แล้วจะทำการติดต่อท่านกลับไป เพื่อแจ้งรายละเอียดของการประเมินการเข้าโครงการของท่าน

 5. 5

  รอการประเมินคุณสมบัติจากทางเจเนเรชั่น

  หากท่านได้รับคัดเลือก ก็จะได้รับเชิญมาสัมภาษณ์กับทีมงานเจเนเรชั่น

 6. 6

  เข้าสู่โครงการ

  หากท่านผ่านการสัมภาษณ์ ก็จะได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ โดยจะเริ่ม
  การเรียนการสอนเรียนในเดือนตุลาคม

คุณสมบัติผู้เข้าโครงการ

 • อายุ 18 ปีขึ้นไป
 • สัญชาติไทย
 • มีความสนใจเกี่ยวกับสายอาชีพทางด้าน เทคโนโลยี
 • มีความมุ่งมั่นที่จะเรียนรู้ เกี่ยวกับสายอาชีพทางด้าน เทคโนโลยี
 • สามารถเข้าร่วมโครงการในรูปแบบเต็มเวลา
 • ผู้ที่ไม่ได้มีประสบการณ์ทางด้านอาชีพเทคโนโลยีมาก่อน สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้

ทักษะใหม่ๆ ที่คุณจะได้เรียนรู้ในหลักสูตร Junior Software Developer

บทบาทในการทำงานของของJunior Software Developer

Junior Software Developer ทำงานร่วมกันกับ ทีม Developer เพื่อสร้าง
เวปไซต์ และ แอปพลิเคชั่นต่างๆ ในช่วงการทำงานเริ่มต้น Junior Software Developers
จะได้รับคำแนะนำจาก Senior Developers ในกลุ่มงานเดียวกัน และคุณยังจะได้มีส่วนรวมในขั้นตอนต่างๆของโปรเจค

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

Technical Skills: คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะงานของ Developer โดยรวมไปถึง
พื้นฐานการสร้างเวปไซต์ การใช้ภาษาโปรแกรมมิ่งในการสร้างเวปไซต์ต่างๆ เช่น HTML, JavaScript, MongoDB, Node, Express

Behaviours and Mindsets: พฤติกรรม และ ทัศนคติที่สำคัญต่อการทำงานที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จ เช่น การเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง, ความกระตือรือร้น, ความมุ่งมั่นในการทำงาน และ การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

Skills Application: การฝึกฝนทักษะต่างๆ จาก เคสตัวอย่างที่จำลองสถานการณ์ เหมือนจรืง

Employment Essentials: วิธีการหางานอย่างมีประสิทธิภาพ

ผลลัพธ์ของหลักสูตร

ผู้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับ พฤติกรรมม ทัศนคติที่สำคัญต่อการทำงาน รวมไปถึงความรู้ทางด้าน เทคนิคอล ที่สำคัญต่ออาชีพ โดยหลักสูตรของเจเนเรชั่นฯ จะประกอบไปด้วย
การเรียนรู้ภาคปฏิบัติโดยใช้ตัวอย่างจากธุรกิจต่างๆ โดยหลักจากที่คุณได้จบหลักสูตรและ
ท่านจะสามารถ ดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้

 • แก้ไขปัญหาและออกแบบวิธีการแก้ปัญหาของกิจกรรมในงาน
 • ใช้ภาษาโปรแกรมมิ่ง เช่น HTML, Javascript, MongdoDB, Node, Express
  ในการสร้างชิ้นงานตามที่คุณได้รับมอบหมายในการทำงานเป็น Developer
 • สามารถตรวจสอบ การเขียนโปรแกรมเพื่อให้แน่ใจในคุณภาพของงาน
 • เรียนรู้ทักษะใหม่ๆ ที่สำคัญต่อการทำงานสม่ำเสมอ
 • สื่อสาร และ ทำงานร่วมกันกับ ผู้ร่วมงานในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ทักษะที่คุณจะได้เรียนรู้

Technical Skills


หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณเรียนรู้ Technical skills จากตัวอย่างการทำงานจริง โดยหลังจากที่คุณจบจากหลักสูตรเรา คุณจะสามารถ:

 • เข้าใจโครงสร้างของการสร้างเวป แอปพลิเคชั่น โดยใช้ภาษา HTML และ JavaScript
 • รู้จักการนำหลักการของ computer science และalgorithms ไปประยุกต์ใช้งาน
 • การควบคุมมาตรฐานการทำงานโดนใช้ Git
 • แก้ปัญหาโดยใช้เทคนิค การบริหารโครงการแบบ Agile และScrum
 • ทดสอบคุณภาพของฟีเจอร์และงานพัฒนาต่างๆ ของเว็บแอปพลิเคชั่นอย่างละเอียด

เราจะทำการสอนให้คุณตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ดังนั้นคุณไม่ต้องกังวล เกี่ยวกับ พื้นฐานความรู้ที่คุณอาจจะไม่มีมาก่อน

Behavior & Mindsets


งานทุกงานจะมีทักษะที่สำคัญและจำเป็น หลักสูตรของเราจะช่วยให้คุณสามารถ:

 • แก้ไขปัญหา อย่างมีประสิทธิภาพ
 • ทำงานให้รูปแบบ Agile
 • สื่อสารกับผู้ร่วมงานอย่างมีประสิทธิภาพ
 • บริหารเวลาและจัดลำดับความสำคัญของงานต่างๆ

ข้อดีของการเข้าร่วมหลักสูตรของเจเนเรชั่นฯ

หลักสูตรของเจเนเรชั่น จะช่วยให้คุณพร้อมเริ่มงานได้อย่างมั่นใจ โดยผู้สอน และ mentor ของเราจะทำความเข้าใจสถานการณ์
ของผู้เรียนแต่ละคน และคอยให้ข้อมูล คำปรึกษา และความช่วยเหลืออยู่สม่ำเสมอ

สนับสนุนความมั่นใจของคุณ

ผู้สอนและmentors ของเจเนเรชั่น ทำหน้าที่มากกว่าการเป็นครู และทุกท่านจะให้คำปรึกษา เพื่อให้คุณมั่นใจและประสบความสำเร็จ

การเตรียม Resume

เพราะเรารู้ว่า Resume ที่ดีเป็นปัจจัยสำคัญในการหางาน
คุณจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียน Resume ที่มีคุณภาพ
เพื่อที่จะแสดงศักยภาพของคุณให้กับนายจ้างได้อย่างเต็มที่

เตรียมการสัมภาษณ์งาน

เราจะจัดการซ้อมสัมภาษณ์งานและให้คำแนะนำ
เพื่อให้คุณมีความมั่นใจในการสัมภาษณ์งานยิ่งขึ้น

การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง

หลังจากที่คุณจบจากโครงการแล้ว ผู้สอนและ mentor
ของเจเนเรชั่นก็จะยังคอยช่วยให้คำปรึกษาและสนับสนุนคุณต่อไป

ข้อดีของการเข้าร่วมหลักสูตรของเจเนเรชั่นฯ

เพื่อนร่วมหลักสูตร

คุณจะได้รู้จักกับเพื่อนใหม่ที่เข้าร่วมหลักสูตรเดียวกัน

กิจกรรมที่น่าสนใจ

เข้าร่วมกิจกรรม และ workshop เพื่อพัฒนาศักยภาพของคุณ

เป็นส่วมร่วมในการสนับสนุน ผู้เข้าเรียนรุ่นถัดไป

คุณสามารถร่วมเป็น mentors ของโครงการเราได้เช่นกัน

สนับสนุนอาชีพของคุณ

เจเนเรชั่นจะช่วยคุณแก้ปัญหาต่างๆ ที่พบเจอเมื่อเริ่มทำงาน

Contact us

Name(Required)