ภารกิจของเรา

พันธกิจของเรา

เจเนเรชั่น พัฒนาหลักสูตรการศึกษาที่นำไปสู่การจ้างงาน โดยโครงการช่วยเตรียมความพร้อมและจัดหางานให้กับผู้เรียน

ในโครงการของเจเนเรขั่น โครงการของเรารับสมัครผู้เรียนทุกวัย ไม่ว่าจะเป็นผู้ที่กำลังว่างงาน ผู้ที่อยากหางานที่มีคุณภาพดีกว่า หรือผู้ที่จำเป็นต้องเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ

นอกจากนี้ หลักสูตรและวิธีการสอนที่อิงตามความต้องการของตลาดงาน ทำให้เราสามารถช่วยภาคธุรกิจแก้ปัญหาด้านการจ้างงานมากมาย เช่นการขาดบุคลากร การขาดทักษะของบุคลากรแรกเข้า และลาออกหรือเปลี่ยนงานบ่อยของพนักงาน

ในประเทศไทย เจเนเรชั่นได้ร่วมมือกันกับ กระทรวงอุดมศึกษาฯ, Microsoft และสถาบันทางด้านการศึกษาต่างๆ เพื่อออกแบบและสร้างโครงการให้ตรงกับเป้าหมายของการพัฒนาประเทศ และเป็นการช่วยเสริมสร้างอาชีพที่ยั่งยืนให้กับบุคลากรในประเทศ

คุณสามารถติดตามภารกิจของเจเนเรชั่นทั่วโลกได้ในเพจหลักของเรา  

โครงการของเรา

Junior Software Developer


รูปแบบโครงการ: 12 สัปดาห์
วันจันทร์ - วันศุกร์, 09:00-17:00
Full-time bootcamp

Learn more

ผู้เข้างานใหม่ที่ศักยภาพสูงตั้งแต่วันแรกของการทำงาน

ผู้จ้างงานหลายรายมักเจออุปสรรคในการหาบุคลากรที่มีทักษะและคุณสมบัติต่างๆ พร้อมสำหรับการทำงาน

เจเนเรชั่นช่วยภาคธุรกิจแก้ปัญหานี้โดยการเสาะหาและฝึกอบรมผู้หางานที่มีศักยภาพสูง เพื่อสร้างทักษะและความรู้เฉพาะทาง ซึ่งทำให้ผู้ที่จบหลักสูตรของเจเนเรชั่นพร้อมที่จะสร้างประโยชน์ให้กับองค์กรตั้งแต่เริ่มเข้าทำงาน

นอกจากนี้ เจเนเรชั่นยังทำงานร่วมกับผู้จ้างงานในภาคธุรกิจเพื่อออกแบบและปรับปรุงหลักสูตรการอบรมให้ตรงกับความต้องการของผู้จ้างงานมากที่สุด

ท่านสามารถติดตามภารกิจของเจเนเรชั่นทั่วโลกได้ในเพจหลักของเรา

มาร่วมพันธกิจกับเรา

ความสำเร็จของเจเนเรชั่น

 • จำนวนบุคลากรที่จบจากโครงการ

  43,250

  โดย 54% เป็นผู้หญิง

 • อัตราการจ้างงาน

  83%

  ของผู้เรียนได้งานภายในสามเดือนหลังจากโครงการ

 • รายได้ของผู้เข้าร่วมโครงการ

  93%

  ของผู้จบจากโครงการ ไม่ได้มีรายก่อนเข้าโครงการ

 • คุณภาพ

  84%

  ของนายจ้าง มองว่าผู้จบโครงการเจเนเรชั่นปฏิบัติงานได้ดีกว่าพนักงานคนอื่นๆ

Funders and strategic partners

 • MHESI Logo
 • McKinsey Logo
 • Microsoft Logo

Career support partners

 • Thoughtworks Logo
 • SevenPeaks Logo
 • Lineman Wong Nai Logo
 • Living Mobile Logo
 • MAQE Logo