เจเนเรชั่น ประเทศไทย มองหาเพื่อนร่วมทีมที่สนใจการพัฒนาการเรียนรู้
เพื่อนำไปสู่การจ้างงาน
มาร่วมสร้างอาชีพที่มีความหมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนไปพร้อมกับเรา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อีเมล contact-th@generation.org

ตำแหน่งงานว่าง

Placement Coordinator (Thai National Only)