เจเนเรชั่น จับมือ สป.อว. โชว์ความก้าวหน้าโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานของประเทศโดย GenNX Model

20 กันยายน 2565 – สป.อว. และเจเนเรชั่น ต้อนรับคณะผู้ทรงคุณวุฒิจากหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนากำลังคน และทุนด้านการพัฒนาสถาบันอุดมศึกษา การวิจัยและการสร้างนวัตกรรม (บพค.) รายงานความก้าวหน้าในโครงการพัฒนาทักษะเพื่อการจ้างงานของประเทศโดย GenNX Model

คุณพันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี จากสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สป.อว.) ในฐานะหัวหน้าโครงการ GenNX Model เสนอความก้าวหน้าของโครงการฯ ที่ได้พัฒนาทักษะการทำงานแบบเข้มข้นและตรงกับความต้องการจ้างงานให้กับผู้ว่างงานให้มีความพร้อมในกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัลและการดูแลสุขภาพ ตลอดจนการขยายผลและการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับภาคส่วนต่างๆ

คุณปุณยนุช พัธโนทัย CEO และทีมงานเจเนเรชั่น ประเทศไทย เล่าถึงความสำเร็จและความท้าทายของการดำเนินโครงการฯ การพัฒนาเนื้อหาหลักสูตรร่วมกับผู้ประกอบการ กระบวนการสรรหาผู้เรียนที่เข้มข้น
การสนับสนุนผู้เรียนระหว่างบูทแคมป์และการเตรียมผู้เรียนให้มีความพร้อมในกระบวนการจ้างงานจนได้งานทำ พร้อมย้ำพันธกิจของเจเนเรชั่นในการเชื่อมโยงการศึกษาสู่การจ้างงาน

เจเนเรชั่น ยังได้รับเกียรติจาก คุณเป็นหนึ่ง เจียมศรีพงศ์ ผู้จัดการทั่วไปของบริษัท ThoughtWorks ที่มาแชร์มุมมองขององค์กรพาร์ทเนอร์ รวมถึงประสบการณ์ของ คุณวิชญ์พล ใจเมือง สำเร็จหลักสูตรบูทแคมป์ JSD#1 ที่ได้งานภายหลังจากการร่วมโครงการฯ คุณอภิชญา ราชกิจ ศิษย์เก่า JSD#1 ผู้สอนและผู้แทนพันธมิตรด้านการสอนจากสคูลดิโอ (Skooldio) พร้อมด้วย อ.วรรณภพ กล่อมเกลี้ยง จากสำนักเคเอกซ์ มจธ. พันธมิตรขยายผล และ ดร.สืบพงศ์ เฉินบำรุง จากวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พันธมิตรสังเกตการณ์ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น