#GenMentor

เรากำลังตามหา #GenMentor อาสา เพื่อให้คำปรึกษาทางด้านอาชีพกับผู้เรียนที่ว่างงาน หรือต้องการเปลี่ยนสายอาชีพสำหรับ โครงการ Junior Software Developer (JSD) 2 รุ่น ได้แก่

รุ่นที่ 3 (JSD#3) ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
รุ่นที่ 4 (JSD#4) ระหว่าง มีนาคม- พฤษภาคม 2566 *(TBC)

*สามารถเลือกสมัครเป็น GenMentor ให้กับผู้เรียนรุ่นใดรุ่นหนึ่งหรือทั้งสองรุ่นก็ได้

สมัครที่นี่

โครงการนักพัฒนาซอฟต์แวร์ (Junior Software Developer) มีเป้าหมายหลักในการพัฒนากำลังคนในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีดิจิทัล โดยการฝึกอบรมเพิ่มทักษะที่จำเป็นต่าง ๆ ให้กับผู้ที่กำลังหางาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการทำงาน และจัดหาโอกาสการจ้างงานในสายงานด้านเทคโนโลยี

ผู้เรียนในโครงการฯ มาจากภูมิหลังด้านการศึกษาและประสบการณ์ทำงานที่หลากหลาย รวมถึงมีอุปสรรคในการเข้าถึงตลาดแรงงาน และได้รับผลกระทบจากโควิด-19 อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการฯ

เจเนเรชั่นกำลังมองหาผู้ที่มีประสบการณ์จากสายงานเทคโนโลยีที่สามารถส่งต่อแรงบันดาลใจให้ผู้เรียนของเรา และสนับสนุนผู้เรียนตลอดเส้นทางการเปลี่ยนแปลงสายอาชีพ พร้อมให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานจริงในสายงานด้านเทคฯ

มาร่วมเป็น #GenMentor อาสากับเรา เพื่อใช้ทักษะและประสบการณ์ของคุณเปลี่ยนชีวิตคนให้ดีกว่าเดิม

ร่วมเป็น #GENMENTOR กับเราแล้วได้อะไร...

Impact

มีส่วนร่วมในการสร้างความเปลี่ยนแปลงทางสังคม ในการช่วยเหลือกลุ่มคนว่างงาน ขาดทักษะและประสบการณ์ให้ได้งานอย่างที่ตั้งใจ

Network

สร้าง/ขยายเครือข่ายในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล

Skill

ได้ฝึกฝนและพัฒนาทักษะการให้คำปรึกษา และการโค้ช

CSR

ส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กร และ กิจกรรมเพื่อสังคม (CSR)

#GenMentor อาสา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • แบ่งปันประสบการณ์ และข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเรียนและการทำงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัลรวมถึงการปรับตัวในที่ทำงาน เป็นต้น
 • เป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำผู้เรียนแบบกลุ่ม (5-6 คน) ในการเตรียมความพร้อมสมัครงาน และการทำงานจริงในสายเทคโนโลยีดิจิทัล ทั้งระหว่าง และ หลังจบบู้ทแคมป์ ในด้านต่อไปนี้
  • CV/ Portfolio Feedback
  • Interview Mock-up
   การเตรียมตัว และ จำลองสัมภาษณ์งาน
  • การนำเสนอโปรเจค
  • การปรับตัวในการทำงาน
 • ช่วยเหลือ ให้กำลังใจ และส่งต่อแรงบันดาลใจกับผู้เรียนให้ก้าวข้ามอุปสรรคระหว่างเรียน และในการทำงาน
 • พบปะกับผู้เรียนแบบออนไลน์ทุก 2 สัปดาห์ และติดตามเก็บข้อมูลของผู้เรียน
 • ประชุมออนไลน์กับทีมงานเจเนเรชั่นเพื่ออัพเดทและส่งข้อมูลผู้เรียนทุก 2 สัปดาห์

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ทำงาน หรือ รับคนเข้าทำงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัลมาอย่างน้อย 3 ปี
 • สื่อสารภาษาไทยได้เป็นอย่างดี
 • มีใจรักที่จะเป็นที่ปรึกษาใหักับผู้ว่างงานที่สนใจตำแหน่งงานในสายนี้
 • มีความเข้าใจงาน และตลาดงานในสายเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นอย่างดี
 • มีเวลาอย่างน้อย 4 ชั่วโมง/เดือนในการเป็น GenMentor ตลอดระยะเวลาโครงการ
  • รุ่นที่ 3 เริ่มตั้งแต่วันที่ 26 ตุลาคม 2565 – 31 มกราคม 2566
  • รุ่นที่ 4 เริ่มตั้งแต่ มีนาคม – พฤษภาคม 2566 *(TBC)
 • มีทักษะในการรับฟัง และพูดคุยแบบเป็นกันเอง (หากมีประสบการณ์การ coaching จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
 • หากมีประสบการณ์ทำงานกับกลุ่มคนที่หลากหลาย หรือ กลุ่ม “เปราะบาง” จะเป็นประโยชน์อย่างมาก

มาร่วมเป็น #GENMENTOR กับเรา 

 • กรอกแบบฟอร์มใบสมัครด้านล่าง **ภายในวันที่ 20 ตุลาคม 2565**
 • เจเนเรชั่นทำการพิจารณาคุณสมบัติและคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมในการเป็น GenMentor เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
 • เจเนเรชั่นจะแจ้งผลการคัดเลือกผ่านทางอีเมล และผู้สมัครยืนยันการเข้าร่วมโครงการฯ ภายในวันที่ 21 ตุลาคม 2565

สมัครที่นี่